RSS فروشگاه این اپلای

 
No Image
خوش آمديد!
در بیان حروف نورانی پيوند ثابت

در بیان حروف نورانی

بعضی از عرفان فرموده اند که حروف نورانی از حروفات بیست و هشت گانه چهارده است

(ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن)

خواص بسیار دارد و از آنجمله هر که به این اسماء که اول آنها این حروفات چهارده گانه باشد دعا کند انشاء الله دعایش مستجاب خواهد شد.

این است:

 

بعضی از مشایخ این حروف را نوشته همیشه با خود دارد و میفرمودند که برکات بسیار دارد بواسطه این حروفات را عاید میشود و از حرق و غرق و بلیات و شر دشمنان محفوظ میباشد هر که بطالع ثور و قمر هم در ثور باشد خواص بسیار بخشد هر گاه این کلمات را در خاتم نقش کند قرین فیروزی شود خائف ایمن شود و کارها بمراد گردد و اگر تشنه در دهان گیرد سیرآب شود,اگر بیکار در انگشت کند او را کاری پیدا شود,بمصروع بندند بهوش آید خاتم را در آب نهد یکشب آب را هر که بخورد حافظه اش زیاد شود.این است:

 

مصروع:برزمین افکنده شده,مبتلای به صرع . که به مرض صرع گرفتار باشد

.خائف:ترسان و ترسنده

خاتم:انگشتری,مهر و نگین

حرق:سوزانیدن . سوزاندن . سوختن . سوزش

غرق:قرق شدن,در اب فرو رفتن

بلیات:رنج و سختی

 

نظر دهید


نظرات[۰] | دسته: دسته‌بندی نشده | نويسنده: admoon | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image